JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Bericht van overlijden Marieke van Schie.

Met grote verbijstering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze secretaris-penningmeester op 11 juli 2016.

 Marieke van Schie, huisarts en balintgroepbegeleider.

Marieke van SchieHoewel niet onverwacht komt het toch als een schok: Marieke was vast van plan om, ook al moest ze de praktijk vaarwelzeggen, zich te blijven inzetten voor Balintintervisiegroepen voor artsen. In 2006 was zij een van de oprichters van de vereniging en in de jaren daarvoor hield zij zich al bezig met Balintactiviteiten.

We zijn Marieke dankbaar voor de inspanningen om het gedachtengoed van Balint in Nederland te verspreiden. Dat ze daarin succesvol is geweest mag blijken uit de groei vanaf 2006 naar 56 groepen in 2016.

Ook op internationaal niveau was Marieke actief. In kringen van de IBF, de International Balint Fedaration , gold zij als een gezaghebbende deelneemster.

Dank je Marieke, voor je enthousiasme en je positieve instelling. We zullen je niet vergeten.

Onze gedachten zijn bij haar man Ton en verdere familie.

 

Namens het gehele bestuur van Balint Nederland,

Jan van Trier; Ron de Bie; Gerard Daggelders en Robbert van Alphen de Veer.