JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Nieuws en mededelingen van de vereniging

Symposium: "Het verhaal, met en zonder woorden"

Wij zijn ons lichaam, ons lichaam is onze verhalen, onze verhalen vormen ons leven. Dat is in één zin het thema van het symposium:

Het verhaal, met en zonder woorden, van verkenning tot engagement

datum:           Vrijdag 17 maart 2017

locatie:           Hof van Liere, Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

deelnameprijs: € 95, leden van de Society en Balint Nederland € 75, studenten € 60. 

programma:    van 9.00 - 16.30 uur, warme lunch 13.00 uur, zie pdf-bestand

inschrijven:     elektronische inschrijving

 

Symposium: 'Een psychoanalytisch perspectief voor de huisartsenpraktijk'.

Onderwerp Symposium en praktijk-workshops voor huisartsen en POH-GGZ.
Beschrijving

Vanwege het jubileum 100 jaar psychoanalyse in Nederland is er in 2017 een symposium en praktijk-workshops voor huisartsen en POH-GGZ met als thema ‘Een psychonalytisch perspectief voor de huisartsenpraktijk’.
Het symposium is op 10 maart, de workshops vallen in de periode van 17 maart t/m 12 mei 2017. Doel is  om huisartsen en POH-GGZ op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die het psychoanalytisch gedachtegoed biedt voor het contact met patiënten.
De vereniging Balint Nederland is gevraagd om tijdens het symposium en de workshops Balintgroepen te leiden. Wij zijn verheugd over deze samenwerking en zullen in 2017 onze bijdrage op diverse plaatsen leveren. Voor meer info zie de website 100jaarpsychoanalyse.nl.  AANMELDEN 

Gastspreker(s)

dr. Frans Schalkwijk, psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus
Ad Bolhuis, supervisor, coach, psychoanalyticus i.o.
dr. Laura Zwaan, onderzoeker Erasmus MC
dr. Kees Kooiman, psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut
Sylvia Janson, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalytica
dr. Quin van Dam, klinisch psycholoog, psychoanalyticus, supervisor, Balintgroepbegeleider
dr. Petra Elders, huisarts, onderzoeker VUmc Amsterdam 
Sacha Marlisa, psychiater, psychoanalyticus
Simone Logtenberg, psychiater, psychoanalytica i.o.

Organisatie De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA) 
Aanmelden De website 100jaarpsychoanalyse.nl. Of: AANMELDEN 
Doelgroep Huisartsen en Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ (POH-GGZ)

Bericht van overlijden Marieke van Schie.

Met grote verbijstering hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze secretaris-penningmeester op 11 juli 2016.

 Marieke van Schie, huisarts en balintgroepbegeleider.

Marieke van SchieHoewel niet onverwacht komt het toch als een schok: Marieke was vast van plan om, ook al moest ze de praktijk vaarwelzeggen, zich te blijven inzetten voor Balintintervisiegroepen voor artsen. In 2006 was zij een van de oprichters van de vereniging en in de jaren daarvoor hield zij zich al bezig met Balintactiviteiten.

We zijn Marieke dankbaar voor de inspanningen om het gedachtengoed van Balint in Nederland te verspreiden. Dat ze daarin succesvol is geweest mag blijken uit de groei vanaf 2006 naar 56 groepen in 2016.

Ook op internationaal niveau was Marieke actief. In kringen van de IBF, de International Balint Fedaration , gold zij als een gezaghebbende deelneemster.

Dank je Marieke, voor je enthousiasme en je positieve instelling. We zullen je niet vergeten.

Onze gedachten zijn bij haar man Ton en verdere familie.

 

Namens het gehele bestuur van Balint Nederland,

Jan van Trier; Ron de Bie; Gerard Daggelders en Robbert van Alphen de Veer. 

De nieuwe website van Balint Nederland

Voor u ziet u de nieuwe website van de landelijke Balint vereniging in Nederland. De Vereniging Balint Nederland (VBN) is de belangenvereniging voor de deelnemers en begeleiders van lopende en nieuwe Balintgroepen.

De implemantatie van de website wordt momenteel gerealiseerd. Veel leden van Balint Nederland hebben bericht gekregen dat zij als lid kunnen inloggen om bij de voor de eigengroep gereserveerde deel te komen. Ook kunnen zij bij de documenten die voor leden van algemeen belang zijn.

Indien u nog geen bericht hebt gehad, dan kunt u het secretariaat vragen om inlichtingen daarover. 

Wat kunt u op deze site vinden?

Lees meer...

App MedCom voor betere communicatie arts-patient

Artsen en communicatie, daar schort het nogal  eens aan. Psychiater Remke van Staveren uit Baarn heeft nu een gratis App ontwikkeld, waarmee artsen zich binnen een paar seconden kunnen voorbereiden op een gesprek met hun patiënt.

Lees meer...