• Website van de landelijke Balint vereniging in Nederland

Balintgroep Hagro 1 Utrecht stad

Balintgroep begeleider:        

Drs. Marja van Aken-van der Meer
(030-2541438)

Beroep begeleider:
GzPsycholoog/Psychotherapeut
Emailadres begeleider:
www.vanakenconsult.nl
Huisarts voorzitter:

Rikste Hinloopen

Plaats van samenkomst: Wij komen op wisselende avonden en op wisselende lokaties, voornamelijk Utrecht Oost , bij elkaar.
Frequentie: 1 maal per maand.
Aantal bijeenkomsten per jaar: 10

Aanvangstijd/duur van een bijeenkomst:

2 uur per bijeenkomst
Aantal deelnemers: 10
Aantal nog beschikbare plaatsen:  weer plek per 1 januari 2019
Overige info:  

 * U dient tevens lid te zijn van de landelijke vereniging Balint Nederland.

 

r

 

 

 

Mijn Balint

Leden hebben toegang tot artikelen en The Journal of the Balint Society. Deelnemers aan Balintgroepen vinden hier tevens notulen van bijeenkomsten.

Agenda: Studiedagen en congressen

Geen komend evenement!

Copyright ©  2020 Balint Nederland. Alle rechten voorbehouden.