• Website van de landelijke Balint vereniging in Nederland

Accreditering van een Balintgroep

De Balint groepen zijn geaccrediteerd voor 1 punt per uur. Accreditering is per 1 april 2006 toegekend via de KNMG aan Balint Nederland via de BIA  (beperkte instellingings accreditering).

De Perifeer Accreditatie Medewerker (PAM)
In de nieuwe structuur voor accreditatie van deskundigheidsbevordering van huisartsen in eigen kring, waaronder de Balintgroepen vallen,  is uitgegaan van de vroeger bestaande LHV-structuur. Activiteiten voor het accrediteren van bijeenkomsten van groepen (eerder de verantwoordelijkheid van de District Coördinator en Plaatselijk Coördinator) zijn ondergebracht bij de PAM. De PAM is een huisarts met ervaring in en veel belangstelling voor deskundigheidsbevordering door en voor huisartsen. Met ingang van 5 maart 2007 is Gerard Daggelders, huisarts in den Bilt en bestuurslid van de vereniging Balint Nederland, aangesteld door het CvAH als Balint-Pam.

Elke Balintgroep kiest uit zijn midden een huisarts die de functie van toegerust begeleider op zich neemt. Dit kan een huisarts zijn die als huisarts voorzitter is erkend, of een Erkend Kwaliteits Consulent.  De toegerust begeleider van de groep vraagt bij de PAM om accreditatie van de Balintgroep en houdt daarna in de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA) bij wie aan de groep deelneemt. Na een jaar beoordeelt de PAM de bijeenkomsten en valideert de accreditatie uren van de deelnemers.

Hoe vindt de registratie plaats ?

  1. Opgave van de Balintgroep met Balint leider en huisartsvoorzitter of EKC bij het secretariaat van de vereniging Balint Nederland.
  2. Dit dient vergezeld te worden van een lijst van deelnemers met NAW gegevens, e-mail adres, BIG registratienummer en beroep.
  3. Tevens een kort jaarplan, dat op de site wordt geplaatst bij de betreffende groep. Hier kan ook aangegeven worden of er ruimte is voor nieuwe leden, frequentie van samenkomst en duur van de bijeenkomst.
  4. De groep ontvangt van het secretariaat een nota voor contributie van de vereniging Balint Nederland. Uit deze gelden worden de PAM en de overige bestuursleden betaald voor hun werkzaamheden ten bate van de vereniging. Tevens worden uit de contributie de website + administratieve werkzaamheden betaald.
  5. Na betaling van de contributie ontvangt elk lid een toegangscode + wachtwoord voor het besloten deel van de website www.balint.nl.
  6. De website dient ter informatie van leden en belangstellenden, de leden krijgen toegang tot het besloten deel 'alleen voor leden', waarin ze hun eigen documenten kunnen plaatsen.
  7. Maandelijks houdt de groep een presentielijst bij  met een korte samenvatting van hetgeen in de groep besproken is. De Balint leider en huisartsvoorzitter / EKC tekenen deze lijst mee.
  8. De huisarts-voorzitter of EKC plaatst deze documenten op het voor de groep bestemde domein op de site in het besloten gedeelte. De Balint leider en de huisarts-voorzitter of EKC zijn geautoriseerd om documenten voor de groep op de site te plaatsen. De groepsleden kunnen de bestanden downloaden en lezen maar niet veranderen.
  9. De PAM heeft inzage in deze beschermde domeinen. Op deze wijze kan hij de accrediteringspunten toekennen, en deze per deelnemer op de site GAJA van de CvAH plaatsen.


We willen bestaande groepen adviseren zich aan te melden bij de vereniging, om zo tot een centrale accrediteringsadministratie te komen.

Inlichtingen:

Gerard Daggelders (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Jan van Trier (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Mijn Balint

Leden hebben toegang tot artikelen en The Journal of the Balint Society. Deelnemers aan Balintgroepen vinden hier tevens notulen van bijeenkomsten.

Agenda: Studiedagen en congressen

Geen komend evenement!