• Website van de landelijke Balint vereniging in Nederland
 

Intervisiedag: Het dobbermodel en de professionele reflectie in een Balintgroep

Balint Nederland
Datum: 27-03-2010 09:30 - 16:00

Locatie: Verenigingsgebouw Protestantse Gemeente  |  Plaats: De Meern, Nederland

Onderwerp: Het dobbermodel en de professionele reflectie in een Balintgroep
Gastspreker(s): Dr LeoAukes, organisatie en sociaal psycholoog, werkzaam bij het centrum voor Innovatie en Onderzoek van Medisch Onderwijs (CIOMO)in Groningen met als aandachtgebied onderzoek enontwikkeling van reflectie. Hij promoveerde op 29 oktober 2008 aan de Rijksuniversiteit te Groningen op het proefschrift 'Personal reflection in medicaleducation'.
  Drs Lex van de Grift, psycholoog/systeempsychotherapeut, Balintbegeleider en voorzitter van Balint Nederland.
  Drs. Jan van Trier, psychiater en Balintbegeleider, werkzaam bijSt Antoniusziekenhuis te Utrecht.
  Dr. Quinvan Dam: klinisch psycholoog en psychoanalyticus, Balintbegeleider, werkzaam bij het Nederlands Psychoanalytisch Instituut en in eigen praktijk in Leiden.
   
Organisatie: Balint Nederland
Aanmelden:  
Doelgroep: De dag is bestemd voor Balintbegeleiders en co-begeleiders en telt mee voor de herregistratie van Balintgroepbegeleiders. Ook de leden van Balint Nederland en andere belangstellenden zijn welkom op deze dag.
Kosten: Euro 100 (leden van Balint Nederland Euro 75)
Accreditatie: 5 punten CvAH (huisartsen) en ABMS (psychiaters)
Bijzonderheden:   
 Inclusief lunch
Toelichting lezing: De dobber is een metafoor voor de dokter als reflectieve professional in actie. Boven water steekt het (zichtbare) gedrag van de dokter en onderwater zijn verschillende manieren van denken: klinisch redeneren,wetenschappelijk reflecteren, persoonlijk reflecteren en onbewust denken. Een dobber werkt alleen als hij ëstaatí, dat wil zeggen functioneel in het waterstaat. De belangrijkste functie van reflectie is het zoeken en bewaren van de juiste balans in het werk. Het water symboliseert de klinische context en cultuur. Zonder water kan een dobber niet functioneren. Individuele professionele en persoonlijke denk- en handeling gewoontes zijn ingebed in de cultuur, en door de context van het persoonlijk verleden en het heden bepaald. Het (gezondheid) gedrag van de patient kan ook als een dobber worden opgevat, en de arts-patient relatie als een interactie tussen twee dobbers in de consultvijver.

Werkwijze: In aansluiting op de inleiding van Leo Aukes zullen Balint sessies aan de hand van het dobbermodel geobserveerd worden. Deelnemers kunnen oefenen met het begeleiden en deelnemen aan Balint sessies

 

 

 

Adres
Zandweg 148
3454 HA De Meern, Nederland

 

Kaart


 

Alle datums


  • 27-03-2010 09:30 - 16:00

Agenda: Studiedagen en congressen

25
nov
Studiedag vereniging Balint Nederland

Copyright ©  2021 Balint Nederland. Alle rechten voorbehouden.