• Website van de landelijke Balint vereniging in Nederland

Balint Nederland

De Vereniging Balint Nederland is een belangenvereniging voor haar leden. Zij bevordert dat hulpverleners in de zorg, primair (huis)artsen, middels deelname aan een Balintgroep, op methodisch verantwoorde wijze, kunnen reflecteren over, hun persoonlijke ervaringen en mogelijke knelpunten in hun arts-patiëntrelatie. Feedback vanuit de groep collega's stimuleert hen hierbij en schept de context, om het inzicht te vergroten in overdrachts- en tegenoverdrachtsbelevingen in hun arts-patiëntrelatie aan de hand van concrete casuïstiek. In elke Balintgroep is altijd een gecertificeerde Balintgroepbegeleider, psychotherapeut aanwezig.

Balint studiedag: "Psychoanalyse voor jong en oud"

Balint studiedag donderdagmiddag 30 november 2017.           AANMELDEN
Antropia Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

"Psychoanalyse voor jong en oud"            flyer downloaden om te printen

Bij aanmelding via de website kan een jongere collega (tot 34 jaar) kosteloos deelnemen als introducee. Deze collega meldt zelf aan en geeft daarbij aan met wie hij of zij meekomt. Wij hopen hiermee te bereiken dat in de discussie die dag met name ook de stem van jongere collega's wordt gehoord.

Meer informatie:

In 2017 bestaat de psychoanalyse honderd jaar in Nederland. De studiedag staat om die reden in het teken van de huidige psychoanalyse.
Welke betekenis kan de psychoanalyse hebben voor de spreekkamer van de huisarts?
Welke ontwikkelingen in psychoanalytische theorie en techniek heeft zij doorgemaakt?
Wat heeft de moderne psychoanalyse de huisarts te bieden?

Doel van de Balint studiedag 2017 is om huisartsen en andere hulpverleners op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die het huidige psychoanalytische gedachtegoed biedt. In de Balint groepen staat de relatie tussen huisarts en patiënt centraal. Steeds opnieuw blijkt dan dat deze relatie beïnvloed wordt door het verleden en door onbewuste conflicten. In Balint groepen komen artsen in contact met dit spanningsveld, dat ontstaat door de nadruk op de vrijheid van spreken in deze groepen. De vrijheid van spreken, denken en voelen resulteert in een stimulerende atmosfeer en ook in verschijnselen zoals weerstand, afweer en overdracht. De ontwikkeling van deze psychoanalytische begrippen,- gedurende de voorbije honderd jaar tot in de moderne tijd,- worden in de workshops en lezingen verhelderd.

Daarbij komen voor de jongere generatie de volgende vragen aan de orde: welke professionele identiteit streef je na, waarom heb je gekozen voor werken als hulpverlener, wat zou je willen leren en wat verwacht je eigenlijk van een Balint groep?

Wij willen als Vereniging Balint Nederlandstimuleren dat de jongere generatie hulpverleners kennis maakt met de eeuwigdurende waarden van het psychoanalytisch gedachtegoed en specifiek de betekenid voor het werk in intervisiegroepen volgens de Balintmethode. Daarom mag elke betalende deelnemer gratis een jonge collega meenemen. 

PROGRAMMA
13.30 ontvangst en inschrijving
14.00 welkom Jan van Trier, dagvoorzitter / voorzitter Balint Nederland
14.15 casus / vignet uit een opleidingspraktijk. David Bentz van den Berg, huisarts met aios
14.30 Je gaat het pas zien als je het door hebt. Dr. Frans Schalkwijk, psycholoog, zelfstandig gevestigd psychotherapeut/ psychoanalyticus
Wat doe je als huisarts met een patiënt die na meerdere kortere psychotherapieën niet verbetert, een appel op jou blijft doen, maar al je suggesties afwijst? In dergelijke situaties is aandacht voor de onderliggende dynamiek nodig. Soms kent de patiënt zijn gevoelsleven niet en zijn er onderliggende destructieve patronen in de omgang met zichzelf en anderen. Bepaalde patiënten kunnen baat hebben bij een intensieve ambulante therapie. Welke wel en welke niet, en hoe herken je dergelijke patronen?
15.15 Het onteigend lichaam. Dr. Kees Kooiman, psychiater-psychoanalyticus.
Psychiatrische en psychodynamische aspecten van somatisch onbegrepen lichamelijke klachten. Verschillende visies met evenzoveel handvatten voor de praktijk.
16.00 pauze
16.15 workshopronde 1: keuze uit 4 workshops A, B, C, D
17.45 ledenvergadering VBN (agenda met jaarverslag naar leden opgestuurd, financieel overzicht opvraagbaar)
18.00 buffet
18.45 workshopronde 2: keuze uit 4 workshops A, B, C, D
20.15 einde (geen centrale afsluiting) 

Workshops
A Patiënten met weerstand. Marie-José Vertriest. Psychiater en Psychoanalytisch psychotherapeut, docent Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest, werkzaam in eigen praktijk in Rotterdam en bij de Fortagroep in Rotterdam.
Welke vormen van weerstand en afweer zijn er? Wat is het verschil? Hoe herken je het? Wat kun je ermee tijdens het consult? Wat is contraproductief en weerstand verhogend?
B Overdracht en tegenoverdracht in de arts-patiëntrelatie. Famke Kwee. is psychotherapeut, psychoanalytica, werkzaam in eigen praktijk, lid van de Nederlandse Psychoanalytische Verenging, leertherapeut en supervisor voor psychotherapeuten en psychiaters in opleiding, docent Consortium Psychiatricum Nederland Zuidwest, bestuurslid NPaV
Hoe ga je om met overdracht en tegenoverdracht? De begrippen worden kort toegelicht. Enkele veel voorkomende overdrachten tussen artsen en patiënten worden besproken en geïllustreerd. Hoe weet je of je met overdracht en tegenoverdracht te maken hebt, hoe herken je het? Hoe kun je reageren? Wat doe je als je er in meegezogen wordt en je complementair gaat gedragen?
C Balint intervisie. Jan van Trier. Demonstratiegroep aan de hand van een casus van een van de deelnemers.
D Indicatie, consultatie en verwijzing. Cileke Exler. Hoe breng je als hulpverlener het gesprek op onderliggende dynamiek? Wat zijn indicaties voor een psychoanalytische behandeling en wat zijn contra-indicaties? Hoe zie je dat terug in je patiënten?

Accreditatie: 5 punten ABAN, ook voor POH-GGZ aanvragen !

Kosten: € 75,- voor leden van Vereniging Balint Nederland euro inclusief buffet en toegang voor introducee onder de 35 jaar. € 125,- voor niet leden.

Bij aanmelding: een jongere collega (onder de 35 jaar) kan kosteloos deelnemen als introducee. Deze moet zelf aanmelden en aangeven met wie hij of zij meekomt. 

Alle deelnemers krijgen het boek uit 2017 “Het onbewuste consult”. Handreiking voor de huisarts en andere hulp in de eerste lijn, onder redactie van Famke Kwee en Frans Schalkwijk.

Mijn Balint

Leden hebben toegang tot artikelen en The Journal of the Balint Society. Deelnemers aan Balintgroepen vinden hier tevens notulen van bijeenkomsten.

Agenda: Studiedagen en congressen

Geen komend evenement!

Copyright ©  2020 Balint Nederland. Alle rechten voorbehouden.